Việt Nam – Hoa Kỳ sẽ cho phép nhận con nuôi trở lại

Việt Nam – Hoa Kỳ sẽ cho phép nhận con nuôi trở lại

Việc nhận con nuôi từ Việt Nam thông qua Chương trình Con Nuôi Đặc biệt đối với trẻ em có nhu cầu đặc biệt, trẻ em từ 5 tuổi trở lên và nhóm trẻ em là anh chị em ruột có thể được khởi động theo Công ước Con nuôi La Hay vào ba tuần sau khi Việt Nam cấp phép cho các tổ chức con nuôi của Hoa Kỳ.

Image

Theo thông tin từ Bộ Ngoại Giao, thông qua sự hợp tác chặt chẽ với chính phủ Việt Nam, một chương trình con nuôi quốc tế giữa Việt Nam và Hoa Kỳ có thể sẽ sớm được bắt đầu. Việc nhận con nuôi giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, thông qua chương trình nhận con nuôi đặc biệt đối với trẻ em có nhu cầu đặc biệt, trẻ em từ 5 tuổi trở lên và nhóm trẻ em là anh chị em ruột (Chương trình Con nuôi Đặc biệt) có thể được khởi động ba tuần sau khi Cơ quan Trung ương về Con nuôi của Việt Nam là Bộ Tư pháp thông báo về việc cấp phép cho các tổ chức con nuôi của Hoa Kỳ. Bộ Ngoại giao dự kiến là Bộ Tư pháp sẽ thông báo về quyết định cấp phép vào cuối năm 2014.

Công ước La Hay về Bảo vệ Trẻ em và Hợp tác trong lĩnh vực con nuôi quốc tế (gọi tắt là Công ước) đã bắt đầu có hiệu lực tại Việt Nam từ ngày 1 tháng 2 năm 2012. Tại thời điểm đó, Việt Nam chưa có hệ thống thực thi Công ước hoàn chỉnh và Hoa Kỳ quyết định chưa thể bắt đầu giải quyết việc nhận con nuôi quốc tế theo qui trình của Công ước. Chính phủ Việt Nam đã có nhiều bước nhằm cải tiến việc thực hiện Công ước, đặc biệt là đối với việc nhận con nuôi đối với trẻ em có nhu cầu đặc biệt, trẻ em lớn tuổi và nhóm trẻ em là anh chị em ruột theo “Danh sách 2” được Cơ quan Trung ương của Việt Nam giới thiệu cho làm con nuôi. Hiện nay, Hoa Kỳ đã quyết định rằng, thông qua Chương trình Con nuôi Đặc biệt, việc nhận con nuôi từ Việt Nam có thể được bắt đầu giải quyết vào ba tuần sau khi Việt Nam cấp phép cho các tổ chức con nuôi của Hoa Kỳ.  Hoa Kỳ sẽ không giải quyết các trường hợp nhận con nuôi theo qui trình của Công ước mà không thuộc các tiêu chí của Chương trình Con nuôi Đặc biệt. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phúc lợi trẻ em của Việt Nam nhằm xác định việc mở rộng chương trình con nuôi quốc tế.

Các cha mẹ nuôi tương lai và các tổ chức con nuôi không nên bắt đầu, tìm cách bắt đầu hoặc tuyên bố bắt đầu các chương trình hoặc các trường hợp nhận con nuôi tại Việt Nam cho đến khi Bộ Ngoại giao thông báo ngày Việt Nam ra quyết định cấp phép cho các tổ chức con nuôi của Hoa Kỳ cũng như ngày khởi động Chương trình Con nuôi Đặc biệt.

Ngoài ra, các cha mẹ nuôi tương lai và các tổ chức con nuôi không nên nộp đơn I-800 tại Cơ quan Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) cho tới ngày khởi động Chương trình Con nuôi Đặc biệt do USCIS sẽ không thể tiếp nhận đơn I-800 cho tới ngày đó.

( Nguồn: Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, Việt Nam: http://vietnamese.vietnam.usembassy.gov/mobile/orphan_visas.html)

Tham khảo thêm: http://www.theguardian.com/society/2014/sep/12/us-vietnam-adoption-resume-ban-baby-selling

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.