KHAI SINH LÃNH SỰ

KHAI SINH LÃNH SỰ

visa-my-dien-cong-tac

Khai sinh lãnh sự là gì? 

     Giấy Báo Sanh Lãnh Sự Ngoài Nước (CRBA) của công dân Hoa Kỳ ghi nhận việc sanh tại nước ngoài của một công dân Hoa Kỳ.

      Giấy Báo Sanh này sẽ được thừa nhận như một bằng chứng chứng minh trẻ mang quốc tịch Hoa Kỳ tại tất cả các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ. Mặc dù, theo qui định pháp luật, đây không phải là giấy khai sanh (chỉ được cấp tại cơ quan tư pháp địa phương), nhưng tại Hoa Kỳ, Giấy Báo Sanh Lãnh Sự Ngoài Nước vẫn được sử dụng tương tự như giấy khai sanh được cấp tại văn phòng hộ tịch quận/hạt hoặc thành phố.

     Bạn có thể nộp đơn xin hộ chiếu Hoa Kỳ cho trẻ cùng lúc nộp đơn xin Giấy Báo Sanh Lãnh Sự Ngoài Nước.

      Điều kiện để xin Khai sinh lãnh sự

     Trẻ sanh ngoài Hoa Kỳ sẽ có quốc tịch Hoa Kỳ ngay khi được sanh ra nếu hội đủ các yêu cầu chuyển quốc tịch sau:

     Trẻ sanh tại nước ngoài có cha và mẹ đều là công dân Hoa Kỳ có kết hôn hợp pháp: Trẻ sanh tại nước ngoài có cha mẹ đều là công dân Hoa Kỳ có kết hôn hợp pháp sẽ có quốc tịch Hoa Kỳ ngay khi được sanh ra theo Điều khoản 301 (c) của Luật Di Trú và Nhập tịch nếu cha hoặc mẹ đã sanh sống tại Hoa Kỳ trước khi trẻ được sanh ra.

     Trẻ sanh tại nước ngoài có cha hoặc mẹ là công dân Hoa Kỳ và người còn lại là ngoại kiều có kết hôn hợp pháp: Trẻ sanh tại nước ngoài có cha hoặc mẹ là công dân Hoa Kỳ và người còn lại là ngoại kiều sẽ có quốc tịch Hoa Kỳ ngay khi được sanh ra theo Điều khoản 301 (g) của Luật Di trú và Nhập tịch với điều kiện là người cha hoặc mẹ mang quốc tịch Hoa Kỳ đã cư trú tại Hoa Kỳ trong một khoảng thời gian theo luật định áp dụng vào thời điểm trẻ được sanh ra. Đối với trẻ sanh vào hoặc sau ngày 14/11/1986, người cha hoặc mẹ có quốc tịch Hoa Kỳ phải cư trú tại Hoa Kỳ 5 năm trong đó có 2 năm sau 14 tuổi. Đối với trẻ được sanh ra vào thời điểm từ 24/12/1952 đến 13/11/1986, người cha hoặc mẹ mang quốc tịch Hoa Kỳ phải cư trú tại Hoa Kỳ 10 năm trong đó có 5 năm sau 14 tuổi.

     Trẻ sanh ngoài giá thú tại nước ngoài có cha là công dân Hoa Kỳ: Trẻ sanh ngoài giá thú tại nước ngoài có cha là công dân Hoa Kỳ có thể có quốc tịch Hoa Kỳ theo Điều khoản 301(g) của Luật Di Trú và Nhập tịch, áp dụng luật định bởi Điều khoản 309(a) của Luật Di Trú và Nhập tịch với điều kiện:

  • Phải trình bằng chứng rõ ràng và mang tính thuyết phục về mối quan hệ huyết thống giữa trẻ và người cha;
  • Người cha có quốc tịch Hoa Kỳ vào thời điểm trẻ được sanh ra;
  • Người cha (trừ khi qua đời) phải thoả thuận bằng văn bản về việc bảo trợ tài chánh cho trẻ cho đến khi trẻ 18 tuổi, và
  • Trong khi trẻ dưới 18 tuổi : (a) trẻ phải được nhìn nhận hợp pháp theo luật định nơi họ đang cư trú, hoặc (b) người cha phải xác nhận mối quan hệ cha con bằng văn bản tuyên thệ (c) Mối quan hệ cha con phải được tòa án công nhận.

     Trẻ sanh ngoài giá thú tại nước ngoài có mẹ là công dân Hoa Kỳ: Trẻ sanh ngoài giá thú tại nước ngoài có mẹ là công dân Hoa Kỳ có thể có quốc tịch Hoa Kỳ theo Điều khoản 301(g) của Luật Di Trú và Nhập Tịch áp dụng luật định bởi Điều khoản 309(c) của Luật Di Trú và Nhập Tịch nếu người mẹ là công dân Hoa Kỳ vào thời điểm trẻ được sanh ra, và nếu người mẹ đã cư trú liên tục 1 năm tại Hoa Kỳ hoặc tại các lãnh thổ thuộc chủ quyền của Hoa Kỳ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.