QUI TRÌNH CẤP LẠI VISA

QUI TRÌNH CẤP LẠI VISA

Điều kiện để xin cấp lại visa. Đương đơn đủ điều kiện cho chương trình cấp lại visa nếu đáp ứng TẤT CẢ các điều kiện dưới đây: Là công dân Việt Nam. Hiện đang có mặt ở Việt Nam….

Read More